משטרת ישראל ירושלים שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות משטרת ישראל ב ירושלים

משטרת ישראל שעות פתיחה, משטרה - מחוז ירושלים, חשין 1

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, חשין 1

משטרת ישראל שעות פתיחה, מש"ק משטרה נקודת גילה, יקינטון 576

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, יקינטון 576