משטרת ישראל ירושלים שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות משטרת ישראל ב ירושלים

משטרת ישראל שעות פתיחה, משטרה - מחוז ירושלים, חשין 1
פתוח

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, חשין 1

משטרת ישראל שעות פתיחה, מש"ק משטרה בקעה ותלפיות, דרך בית לחם
סגור

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, דרך בית לחם

משטרת ישראל שעות פתיחה, מש"ק משטרה נקודת גילה, יקינטון 576
סגור

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, יקינטון 576

משטרת ישראל שעות פתיחה, מש"ק משטרה ק. מנחם וג. משואה, דהומיי 7
סגור

סניף משטרת ישראל ב ירושלים, דהומיי 7